"โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับประชาชนและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่"

 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัด"โครงการส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้สำหรับประชาชน และ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565" ซึ่งโครงการดังกล่าว มีนายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ในงานมีการมอบพันธ์ปลา และของอุปโภคบริโภคให้แก่ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ ในส่วนของ กศน.อำเภอวังเหนือ มีการจัดอาชีพระยะสั้น (การทำโดนัทจิ๋ว) นิทรรศการมุมส่งเสริมการอ่านผ่านรถอ่านฉัน กิจกรรมอ่านสร้างความรู้ สร้างรายได้ โดย “QR CODE เพื่ออาชีพ” การเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพผ่านการอ่านและฝึกการทำแซนวิช/ไอศกรีมหลอด รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากกลุ่มฮักทอ ตามโครงการ1อำเภอ1อาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง