ร่วมการแข่งขัน "กีฬาหล่ายดอยเกมส์"

วันที่18 ธันวาคม 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครูและนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรและนักศึกษา ครั้งที่ 7 "หล่ายดอยเกมส์ (One Spirit) ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี4จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผลการแข่งขันของ กศน.อำเภอวังเหนือ มี ดังนี้  1)รองชนะเลิศ อันดับ2 วิ่ง 800 เมตร นักศึกษาหญิง 2)รองชนะเลิศ อันดับ1 วิ่ง 1,500 เมตร นักศึกษาหญิง 3)รองชนะเลิศ อันดับ1 ตะกร้อ นักศึกษาชาย