นิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม นักวิชาการศึกษา ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แก่ 1)ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 2)1กศน.ตำบล1นวัตกรรม 3)1กศน.ตำบล1อาชีพ 4)ความภาคภูมิใจที่ประสบความสำเร็จ และ การขับเคลื่อนตามแนวทางปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่ 1)1กศน.ตำบล1นวัตกรรม 2)1กศน.ตำบล1อาชีพ 3)การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4)1กศน.ตำบล1ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ณ สกร.อำเภอวังเหนือ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ และ ศกร.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง


นิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ ปีกำ ครูและนายสมบัติ ดุกล้า ครู กศน. ตำบล เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ สกร. ในเขตภาคเหนือ ปี 2566 และจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best Practice และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OOCC ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกแห่ง โดยมี นายคมกฤช จันทร์ขจร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นระดับภาค โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


 

"งูกินเขียด" วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย

 

"งูกินเขียด" วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์งูกินเขียด ยืดเหยียดนิ้วมือ"
-วิธีการใช้ https://youtu.be/KJHT2uWFHGc
-พบภูมิปัญญา https://youtu.be/XM5ERo9TYKg