ขอแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลวังทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ขอแสดงความยินดีกับ "เสื้อคลุมฮักทอ" ที่ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น ระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

"แนะนำ Application ThaiD กระทรวงมหาดไทย"

 

 

Application ThaiD เพื่อให้การขับเคลื่อนการใช้ระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ให้เกิดเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศไทย


กศน.อำเภอวังเหนือ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่2 ไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00น.