#การประชุมทางไกล ผ่านระบบ online 1 เมษายน 2563

#กศน.อำเภอวังเหนือ จัด #การประชุมทางไกล ผ่านระบบ online โดยใช้แอพ #Zoom Meeting ซึ่งเป็น #ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ที่โต้ตอบได้ แบบ Real Time ใช้เพื่อบริหารการประชุม และพัฒนาไปใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษา กศน. ในช่วง Social Distancing นี้
ดาวน์โหลด แอพ Zoom Meeting
สำหรับ /PC โน๊ตบุ๊ค https://drive.google.com/file/d/1-T9zwQ9X9GhcfegZMkc2csDC0BEfCH8T/view?usp=drivesdk
ดาวน์โหลดแอพ สำหรับมือถือ https://software.thaiware.com/download_url.php?id=18378


#ระบบประชุมทางไกลออนไลน์

       #กศน.อำเภอวังเหนือ ทดสอบ #การประชุมทางไกล ผ่านระบบ online โดยใช้
แอพ #Zoom Meeting  ซึ่งเป็น #ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ที่โต้ตอบได้ แบบ Real Time ใช้เพื่อบริหารการประชุม และให้ครูนำไปใช้พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษา กศน. ในช่วง #Social Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ #ไวรัสโควิด-19


#โปสเตอร์ออนไลน์ We Share Knowledge

  #กศน.อำเภอวังเหนือเปิดแคมเปญ We Share Knowledge สำหรับบุคลากร ในการทำ #โปสเตอร์ออนไลน์ "Learning by Doing  Graphic Design With  Phanuwat Director  Wang Nuea.NFE "  เรียนรู้ เรื่องกราฟฟิก  ทำโปสเตอร์/จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  แบบ Online ด้วยตนเอง โดยมีแม่แบบออนไลน์ที่สามารถแกัไขเพิ่มเติมได้และมีความสวยงาม  
#เรียนรู้ได้ง่าย #สะดวก #ทำง่าย  #แชร์ได้เร็ว