กศน.ตำบลวังใต้พร้อมให้บริการ ภายใต้สถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด"โควิท 19"
ได้ตั้งจุดคัดกรอง  1. ตรวจหวัดอุณภูมิ 2.ล้างมือด้วยเจล 3.สวมหน้ากากอนมัยทุกครั้ง 4.นั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร


กศน.เตรียมการศึกษาออนไลน์

New Normal : กศน.เตรียมความพร้อมการศึกษาออนไลน์ในพื้นที่อย่างไร? ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการกศน.

กศน.อำเภอวังเหนือรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียน 1/2563

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ #ไวรัสโควิด 19 และ #การประกาศ พรก.ฉุกเฉินในขณะนี้ อาจ ทำให้ผู้สมัครหลายๆ ท่านไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครเรียนกับ กศน.อำเภอวังเหนือ ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้าถึงระบบการศึกษา กศน.อำเภอวังเหนือ  จึงได้มีการให้ #ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์