ขอเชิญร่วมงานโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ กศน. พ.ศ.2563

ขอเชิญร่วมงาน
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ  กศน.เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2563


กศน.ตำบลวังใต้พร้อมให้บริการ ภายใต้สถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด"โควิท 19"
ได้ตั้งจุดคัดกรอง  1. ตรวจหวัดอุณภูมิ 2.ล้างมือด้วยเจล 3.สวมหน้ากากอนมัยทุกครั้ง 4.นั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร