วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ ปีกำ ครูและนายสมบัติ ดุกล้า ครู กศน. ตำบล เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ สกร. ในเขตภาคเหนือ ปี 2566 และจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best Practice และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OOCC ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกแห่ง โดยมี นายคมกฤช จันทร์ขจร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นระดับภาค โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


 

"งูกินเขียด" วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย

 

"งูกินเขียด" วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์งูกินเขียด ยืดเหยียดนิ้วมือ"
-วิธีการใช้ https://youtu.be/KJHT2uWFHGc
-พบภูมิปัญญา https://youtu.be/XM5ERo9TYKg


ขอแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลวังทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566