"การสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศ.ช.) ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศ.ช.) บ้านแม่ต๋อมนอก ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ในการนี้ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ และ นายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครู ได้ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่องการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศ.ช.) ยุคศตวรรษที่ 21