"กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬา อบจ.สระแก้ว