"นิเทศการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน/การศึกษาต่อเนื่อง"


วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้มานิเทศการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน/การศึกษาต่อเนื่อง ตามแนวทางการดำเนืนงานของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ โดยมี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้การต้อนรับ โดยในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร โคมไฟไม้ไผ่ ณ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
นัทธพงศ์ ตามวงค์...ภาพ/เรียบเรียง/รายงาน