รณรงค์งดเว้นการเผาป่า​

 วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์งดเว้นการเผาป่า​ เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเผาขยะ​ และเผาวัชพืชข้างทางรวมไปถึงการเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี​ โดยเริ่มเคลื่อนขบวนฯจากลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังเหนือถึงตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ จากนั้นได้แบ่งทีมลงรณรงค์ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ ทั้ง 8 ตำบล ในการนี้ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่อไป