"ประชุมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566"

 

 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เข้าร่วมประชุมมประสานแผนและเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566 และ กศน.เกมส์ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มหล่ายดอย)2566 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือและห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง