#โปสเตอร์ออนไลน์ We Share Knowledge

  #กศน.อำเภอวังเหนือเปิดแคมเปญ We Share Knowledge สำหรับบุคลากร ในการทำ #โปสเตอร์ออนไลน์ "Learning by Doing  Graphic Design With  Phanuwat Director  Wang Nuea.NFE "  เรียนรู้ เรื่องกราฟฟิก  ทำโปสเตอร์/จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  แบบ Online ด้วยตนเอง โดยมีแม่แบบออนไลน์ที่สามารถแกัไขเพิ่มเติมได้และมีความสวยงาม  
#เรียนรู้ได้ง่าย #สะดวก #ทำง่าย  #แชร์ได้เร็ว