#ระบบประชุมทางไกลออนไลน์

       #กศน.อำเภอวังเหนือ ทดสอบ #การประชุมทางไกล ผ่านระบบ online โดยใช้
แอพ #Zoom Meeting  ซึ่งเป็น #ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ที่โต้ตอบได้ แบบ Real Time ใช้เพื่อบริหารการประชุม และให้ครูนำไปใช้พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษา กศน. ในช่วง #Social Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ #ไวรัสโควิด-19