#ทำเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคป้องกันไวรัส

          วันที่ 4 มีนาคม 2563  นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ. กศน.อำเภอวังเหนือ มอบหมายให้ 
นายสมบัติ  ดุกล้า ครู กศน.ตำบลวังทรายคำ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การทำเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคป้องกันไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านปงวัง  ตำบลวังทรายคำ  อำเภอวังเหนือ   โดยมีนางสาววิภา  สิทธิ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เป็นวิทยากรโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน 
                                            นายสมบัติ  ดุกล้า ครู กศน.ตำบลวังทรายคำ/ รายงาน