โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

       วันที่ 21-22 มกราคม 2563 กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม “ธรรมะต้านภัยยาเสพติด  พลิกชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”   ณ วัดเวียงกาหลง ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  โดยมี พระครูวรธรรม ฐิติคุณ เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า แม่สรวย พญาเม็งราย เป็นประธาน
ในพิธี >>> นัทธพงศ์ ตามวงค์ รายงาน