รูปภาพกิจกรรม กศน.วังเหนือ

ลิ้งค์ Fan page องค์กรปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2562ปีงบประมาณ 2561
กศน.อำเภอวังเหนือตุลาคม 2562ตุลาคม 2561ตุลาคม 2560
ตำบลวังเหนือพฤศจิกายน 2562พฤศจิกายน 2561พฤศจิกายน 2560
ตำบลวังซ้ายธันวาคม 2562ธันวาคม 2561ธันวาคม 2560
ตำบลวังทรายคำมกราคม 2563มกราคม 2562มกราคม 2561
ตำบลวังใต้กุมภาพันธ์ 2563กุมภาพันธ์ 2562กุมภาพันธ์ 2561
ตำบลวังแก้วมีนาคม 2563มีนาคม 2562มีนาคม 2561
ตำบลวังทองเมษายน 2563เมษายน 2562เมษายน 2561
ตำบลร่องเคาะพฤษภาคม 2563พฤษภาคม 2562พฤษภาคม 2561
ตำบลทุ่งฮั้วมิถุนายน 2563มิถุนายน 2562มิถุนายน 2561
ห้องสมุดประชาชนกรกฎาคม 2563กรกฎาคม 2562กรกฎาคม 2561
งานครูผู้สอนคนพิการสิงหาคม 2563สิงหาคม 2562สิงหาคม 2561
งานครููอาสาสมัครฯกันยายน 2563กันยายน 2562กันยายน 2561
คลิ๊กลิ้งรายงานผลการจัดกิจกรรม

#กศน.เกมส์ 2563

วันที่ 4-5 มกราคม 2563 
       นายภานุวัฒน์  สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ พร้อมคณะครูและนักศึกษา  เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดภาคเหนือ "ไก่ขาวเกมส์ 63" เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามยโยบายของสำนักงาน กศน. ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรม กีฬา  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในการนี้ ได้นำหมู่ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ กศน.อำเภอวังเหนือ ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่อง การจราจร ในงานกีฬา นี้ด้วย
       
 

ไม่มีความคิดเห็น: