"การประชุมรับการตรวจติดตามปัญหาสำคัญในพื้นที่อำเภอวังเหนือของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง"


วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมรับการตรวจติดตามปัญหาสำคัญในพื้นที่อำเภอวังเหนือ พร้อมทั้งพบปะหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ นางสาววณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองท้องที่/ท้องถิ่น และเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ โดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอวังเหนือ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
กตัญญู ปงลังกา...ภาพ นัทธพงศ์ ตามวงค์...เรียบเรียง/รายงาน