โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐาน

 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5803/ลป.146 โดยมีเนื้อหาหลักในการอบรมได้แก่ รอบโลกกับกาชาด จิตอาสายุวกาชาด สถานศึกษาปลอดภัย  การปฐมพยาบาล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ  การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการกู้ภัย มีการลงพื้นที่ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ บำเพ็ญประโยชน์ บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ และผู้สูงอายุ พื้นที่ ต.วังเหนือ ต.ร่องเคาะ และ ต.วังทรายคำ โดยมี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด