ลองแลวัง (Long Lae Wang)                                 รวมสินค้าเกษตรธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนมแพะ                                             


                                             ตลาดซื้อ ขาย สินค้าเกษตรอำเภอวังเหนือ      
ผลิตภัณฑ์โดยคนพิการ                                       
ติดต่อสอบถาม ชมรมคนพิการ อำเภอวังเหนือ
โทรศัพท์ : 081-883-2053
E-mail : pranot_wn@hotmail.com


ร้านชาใบหม่อน. กาแฟสด
ร้าน 9 เสื้อผ้าแฟชั่น