วันที่ 9-12 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเหนือ โดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาเกาหลี จำนวน 20 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมฮอมฮัก สกร.อำเภอวังเหนือ โดยมีนายซังบอม วู เป็นวิทยากร ให้ความรู้ มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพในระเทศเกาหลี