"งูกินเขียด" วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย

 

"งูกินเขียด" วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์งูกินเขียด ยืดเหยียดนิ้วมือ"
-วิธีการใช้ https://youtu.be/KJHT2uWFHGc
-พบภูมิปัญญา https://youtu.be/XM5ERo9TYKg