ขอแสดงความยินดีกับ กศน.ตำบลวังทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566