"แนะนำ Application ThaiD กระทรวงมหาดไทย"

 

 

Application ThaiD เพื่อให้การขับเคลื่อนการใช้ระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ให้เกิดเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศไทย