ขอเชิญร่วมงานโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ กศน. พ.ศ.2563

ขอเชิญร่วมงาน
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ  กศน.เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2563