กศน.เตรียมการศึกษาออนไลน์

New Normal : กศน.เตรียมความพร้อมการศึกษาออนไลน์ในพื้นที่อย่างไร? ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการกศน.