#การประชุมทางไกล ผ่านระบบ online 1 เมษายน 2563

#กศน.อำเภอวังเหนือ จัด #การประชุมทางไกล ผ่านระบบ online โดยใช้แอพ #Zoom Meeting ซึ่งเป็น #ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ที่โต้ตอบได้ แบบ Real Time ใช้เพื่อบริหารการประชุม และพัฒนาไปใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษา กศน. ในช่วง Social Distancing นี้
ดาวน์โหลด แอพ Zoom Meeting
สำหรับ /PC โน๊ตบุ๊ค https://drive.google.com/file/d/1-T9zwQ9X9GhcfegZMkc2csDC0BEfCH8T/view?usp=drivesdk
ดาวน์โหลดแอพ สำหรับมือถือ https://software.thaiware.com/download_url.php?id=18378