ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 เรียนผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านทราบ หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ สามารถแจ้งงาน อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือหรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ppppmanow@gmail.com / Jakkit1409@gmail.com
หมายเหตุ : บุคคลภายนอก ต้องขออนุญาติเข้าใช้ จากผู้ดูแล


 ระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

คลิ๊กเข้าบันทึกเอกสารตามหมวดหมู๋/ประภท